RBD (Rados Block Device)

BulutWiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

RBD Yaratma

Deneme pool’u içinde 3.000.000 MByte’lık bir rbd oluşturalım.

rbd create data --size 3000 000 --pool deneme

RBD Bilgi Alma (RBD info)

Pool içindeki rbd’ları görmek için rbd ls komutunu kullanıyoruz:

root@cephm:/home/ceph# rbd ls deneme
data

Daha ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz:

root@cephm:/home/ceph# rbd --image data -p deneme info
rbd image 'data':
  size 2929 GB in 750000 objects
  order 22 (4096 kB objects)
  block_name_prefix: rb.0.99d69.2ae8944a
  format: 1

RBD İstemcilere  MAP Edilmesi

Deneme altında yarattığımız data rbd’ı kullanmadan önce istemciye map etmemiz gerekiyor bunun için:

root@client:~# rbd map data --pool deneme --name client.admin
/dev/rbd1

İstemcilere MAP edilen RBD’lerin Görüntülenmesi

Map edilen rbd’lerin görüntülenmesi için rbd showmapped komutu kullanabilir.

root@client:~# rbd showmapped
id pool  image snap device  
1 deneme data -  /dev/rbd1

İstemcilere MAP edilen RBD’lerin Unmap Edilmesi

İlk olarak map ettiğiniz rbd mount edilmiş ise umount etmelisiniz. Ardından rbd unmapped komut ile map edilen rbd’yi kaldırabilirsiniz.

root@client:~# rbd unmap /dev/rbd1

RBD Silinmesi

RBD silmek için rbd’nin herhangi bir istemci tarafından map edilmediğine emin olun. Herhangi bir istemciye map edilmiş bir rbd’yi silmek isterseniz aşağıdaki hatayı alırsınız.

root@cephm:~# rbd rm deneme/data
2015-04-27 15:25:42.573852 7f2a9ac5f840 -1 librbd: image has watchers - not removing
Removing image: 0% complete...failed.
rbd: error: image still has watchers
This means the image is still open or the client using it crashed. Try again after closing/unmapping it or waiting 30s for the 
crashed client to timeout.

Bu durumda silmei için ilk olarak hangi istemcinin rbd’yi map ettiğine bakalım.

root@cephm:/home/ceph# rados listwatchers --pool deneme data.rbd
watcher=172.16.2.106:0/3585843564 client.630175 cookie=1

İstemciden rbd’yi unmap ettikten sonra komutu tekrar çalıştırırsak:

root@cephm:/home/ceph# rbd rm deneme/data
Removing image: 100% complete...done.